Domy Španelsko
Jak to funguje Jak to funguje

Rádi vám poradíme s organizací výletu za účelem výběru objektu, poznání místního prostředí, rezervace letenky, výběru ubytování, pro golfisty zajistíme možnost hry na různých hřištích apod.

How works hover icon

Zajišťujeme kvalitní odborníky potřebné pro hladký průběh celého procesu pořízení nemovitosti ( právní zástupce, notář, hypoteční znalec atd.), odborníky na vybavení nebo dovybavení interiéru.

How works hover icon

V případě potřeby se postaráme o správu a pronájem nemovitostí, uzavření pojištění, uzavření smluv s dodavateli a veškeré další záležitosti související se zavedením provozu a péčí o novou nemovitost.

How works hover icon

Poskytujeme hypoteční úvěr (více informací o získání hypotéky ve Španělsku v blogu).

How works hover icon

Za klíčové považujeme individuální a profesionální přístup ke každému klientovi.

Základem úspěchu je přímá a osobní komunikace s klientem a poznání jeho potřeb a přání. Naším cílem je vybudovat dlouhodobý vztah s klientem založený na důvěře, diskrétnosti a serióznosti.

 1. Počáteční konzultace – nejprve si ujasněte priority a najděte odpovědi na základní následující otázky:

  • Jaký typ nemovitosti hledáme? Byt nebo dům? Které místo nejlépe vyhovuje klientovi potřeby? Je preference klidu a blízkosti přírody nebo být součástí moderní urbanizace? Je důležitá blízkost moře nebo golf?

  • Jaký je účel nabytí nemovitosti? Je to investice nebo plnění dlouhodobého sen o pořízení nemovitosti u moře? Hledáte druhý domov nebo jen místo na dovolenou?

  V případě potřeby se postaráme o správu a pronájem nemovitosti, uzavření pojištění, uzavření smlouvy s dodavateli a veškeré další záležitosti související s nastavením provozu a péčí o ně novou vlastnost

 2. Samotný výběr nemovitosti ( zaslání nabídky, následné prohlídky nemovitosti )

 3. Spojení s odborníky – zajištění místního právníka, který bude hájit i vaše zájmy jako notář, odborník na hypoteční úvěry, ( v případě zájmu vše probíhá za naší přítomnosti, of asistence při kurzu v češtině )

 4. Získání čísla NIE (daňové / identifikační číslo), které lze získat v České zastupitelský úřad nebo příslušnou policejní stanici, slouží pro veškeré úřední úkony a platby daní (my nebo váš právník) se postará o vyřízení, NIE musí klient získat před podpisem nákupu smlouvu s notářem ( NIE je obsaženo ve všech veřejných listinách )

 5. Platba zálohy / rezervačního poplatku – záloha slouží k zajištění ceny a výběru nemovitost z trhu, nízká částka v řádu několika tisíc EUR (v závislosti na ceně vlastnosti ) zůstává u

 6. Ověření nemovitosti – po zaplacení zálohy a podpisu rezervace smlouvy, měl by prodávající (nebo jeho zákonný zástupce) dodat kupujícímu veškerou dokumentaci týkající se nemovitosti a umožňující ověření transakce z právního, stavebního a daňového aspekty. Advokát na straně kupujícího provede důkladnou kontrolu na katastrálních úřadech, radnice, u společenství vlastníků, dodavatelů a dalších subjektů za účelem zjištění, kdo je vlastníkem nemovitosti, jaká je způsobilost vlastníka k právním úkonům, zda existují závazky, nějaká omezení, jaké jsou přibližné výdaje spojené s provozem nemovitosti apod.

 7. Příprava kupní smlouvy – sjednání podmínek s prodávajícím, následné zaslání zprávy s podrobnostmi o vhodnosti transakce, podmínkách smlouvy, odhadu přibližné výdaje spojené s provozem nemovitosti, s výdaji spojenými s samotná koupě, překlad návrhu kupní smlouvy (místním notářem)

 8. Smlouva o smlouvě budoucí – v určitých případech se doporučuje podepsat tzv. smlouvu o smlouvě budoucí, který zajistí větší právní jistotu než samotná rezervace a umožní prostor pro nemovitosti ověření na všech příslušných úřadech ( katastr, obecní úřad, stavební úřad atd. ) a možné pořízení hypotečního úvěru. Přesné podrobné podmínky transakce jsou smluvně souhlasil. ( Obvykle se 10 % z kupní ceny platí při podpisu, v případě nákupu nemovitosti od developera až 30 % z ceny. Vázané na stavební povolení. Další průběžné platby během doby výstavby jsou často spojeny s dokončením určitých stavebních prací.

  • Název dokumentu. Escritura de Compraventa – záležitost pro právníky a prodejce prodejní večírek, záruka bezpečnosti, že změna registrace vlastníka bude splňovat všechny zákonné požadavky a že bude navržen v souladu s vašimi požadavky a zájmy

 9. Podpis kupní smlouvy – podpis kupní smlouvy mezi kupujícím a prodejce u notáře, s podpisem kupní smlouvy je u notáře zaplacena kupní cena, hypotéka je podepsán úvěr a nemovitost je předána

  • Od okamžiku podpisu smlouvy s notářem je vlastnictví v databázi notáře odpovídající katastr z důvodu zaslání informace o změně vlastníka samotným notářem, registrace je formalizována fyzickým vyzvednutím smlouvy u notáře, poplatky a daně jsou zaplaceno a smlouva je předložena katastru nemovitostí k řádnému zápisu (proces délka 1 – 3 měsíce )

 10. Převod nemovitosti ( přepis nemovitosti na nového vlastníka se provádí na příslušné katastr nemovitostí – ve Španělsku není povinný, ale žádoucí )

 11. Návrh na vklad do katastru nemovitostí – katastr nemovitostí

 12. Skutečné převzetí nemovitosti

 13. Otevření bankovního účtu ve španělské bance – k úhradě běžných výdajů spojených s provozování nemovitosti je vhodné založit si bankovní účet u některé z bank ve vaší blízkosti vlastnictví. Právníci mohou pomoci s vedením inkas, trvalých příkazů pro budoucí platby za služby, energie, místní poplatky

Po celou dobu podpisu smlouvy s notářem doprovází naše klienty jejich advokát, který má na starosti o kontrole veškeré dokumentace a kontrole, zda je vše v pořádku. Působí také jako překladatel. českými klienty jsou doprovázeni rodilým mluvčím.

Pokud vám vaše profesní nebo osobní okolnosti nedovolují osobně se podepisovat smlouvu s notářem včas, učiníme tak vaším jménem. V tom případě však notářsky ověřenou plnou moc musí být pro tento účel poskytnuty předem. Lze jej podepsat u notáře přímo ve Španělsku během kteréhokoli z vašich návštěv (nejjednodušší a nejekonomičtější varianta). Může být také podepsán na španělském velvyslanectví nebo konzulátu kdekoli v zahraničí a samozřejmě u notáře v zemi vašeho bydliště. V druhém případě však doklad musí být řádně přeložena do španělštiny a musí být tzv. superlegalizována, tj. musí být opatřena příp apostilní doložka (tato kompetence spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí).

Plná moc obsahuje obecné zmocnění k jednotlivým úkonům, takže nám umožňují úkony nad rámec samotný podpis smlouvy, např. převody smluv s dodavateli energií, zastupování v placení daní, vedení výběru, získávání různých povolení atd. Z tohoto důvodu vždy doporučujeme klienti takovou plnou moc připraví a podepíší.

Náklady spojené s nákupem nemovitosti závisí na ceně transakce a obvykle dosahují 10 % až 12 % z kupní ceny:

Costa del sol:

 • Nemovitosti z druhé ruky: 7% daň z převodu + ostatní výdaje 1-2% (právník, notář atd.)
 • Nové projekty: 10% DPH + 1,2% daň z převodu + další výdaje

Costa Blanca:

 • Nemovitosti z druhé ruky: 10 % daň z převodu + 1–2 % ostatní výdaje
 • Nové projekty: 10 % DPH + daň z převodu + ostatní výdaje 1–2 %

Odměny advokáta:

V závislosti na složitosti a délce nákupního procesu se pohybuje mezi 1 a 1,5 % z kupní ceny plus příslušná DPH. Mělo by být dohodnuto na začátku smluvního vztahu a zůstat nezměněno (s výjimkou zásadních odchylek a změn od původního zadání a na základě jasné žádosti klienta).

(Naši advokáti neúčtují odměnu za hodinu, ani za jednotlivé úkony (schůzky, příprava dokumentů, cesty atd.). Praxe nám ukázala, že takové vyúčtování na základě sazebníků advokátních komor je extrémně pro klienta nevýhodné. Faktem však je, že minimální poplatek za tento typ transakce je 1 500 EUR plus příslušná DPH).

Odměna notáře:

Cena notářsky ověřených dokumentů závisí na různých faktorech (jako je hodnota transakce, počet zúčastněných stran, počet stran samotného dokumentu atd.) Přibližně se může pohybovat mezi 300 a 1 500 EUR .

Poplatek za katastr:

Stejně jako notář se katastr nemovitostí řídí stejnou politikou uplatňování poplatků, jednotnou v celém Španělsku, zápis v katastru nemovitostí je nižší než účet notáře.

Daň z převodu nemovitosti a Actos Jurídicos Documentados

    (a) Daň z převodu nemovitosti

Tato daň se platí pouze při koupi nemovitosti tzv. z druhé ruky a platí se po podpisu kupní smlouvy u notáře.

Na převáděný majetek v Andalusii se nyní platí paušální 7% daň.

    (b) Actos Jurídicos Documentados / Správní poplatek

Ekvivalent daně z převodu nemovitosti, která se vztahuje pouze na nové budovy.

V Andalusii se jedná o daňové zatížení ve výši 1,5 % z ceny, NYNÍ 1,2 %

(V každém autonomním společenství existují určité daňové úlevy. Týkají se zejména případů, kdy je předmětem koupě nemovitost určená k trvalému bydlení, jejíž hodnota nepřesahuje 130 000 eur pro osoby mladší 35 let, za cena do 180 000 eur, pokud má kupující lékařsky potvrzené zdravotní postižení, nebo v případech, kdy se jedná o sociální bydlení, opět určené k trvalému bydlení).

DPH/DPH (IVA)

Při nákupu nových staveb se platí DPH. V současnosti je to 10 % z ceny.

Ostatní výdaje

Drobné výdaje – např. poplatky spojené s převodem smluv s dodavateli energií, získáním NIE, udělením plné moci nebo sepsáním španělské závěti, administrativní poplatky.

Investice, která se vyplatí

Víte, že díky přímořské vile či apartmánu v Alicante můžete vydělat? Nemusí vám sloužit pouze jako sídlo, kde trávíte každoroční dovolenou, ale v době své nepřítomnosti můžete nemovitost také pronajímat. Jedná se o výhodnou investici.

Pohodlný přivýdělek

Seženeme za vás vhodné nájemníky na delší dobu i hosty na kratší dobu, postaráme se o pronájem, ubytování i úklid a zajistíme, aby si vaši hosté během celého pobytu užívali maximální pohodlí.

Vy budete pouze vydělávat – v klidu a z pohodlí domova.

Daň z převodu majetku

Platné do 31. 12. 2021

Snížena na fixních

7 %

Před 27. 4. 2021 tato daň činila:

8 % do €400 000

9 % od €400 001 - €700 000

10 % od €700 001 a výše

Daň z převodu majetku u novostaveb

Platné do 31. 12. 2021

Snížena na

1,2 %

Před 27. 4. 2021 tato daň činila:

1,5 %+

WhatsApp